Dr. Snehlata Singh. “1857 Ke Pratham Swatantrata Ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan”. Jai Maa Saraswati Gyandayini An International Multidisciplinary E-Journal, vol. 7, no. II, Oct. 2021, pp. 16-17, doi:10.53724/jmsg/v7n2.05.