[1]
Dr. Snehlata Singh, “1857 Ke Pratham Swatantrata ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan”, JMSG, vol. 7, no. II, pp. 16–17, Oct. 2021.