Dr. Snehlata Singh (2021) “1857 Ke Pratham Swatantrata ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan”, Jai Maa Saraswati Gyandayini An International Multidisciplinary e-Journal, 7(II), pp. 16–17. doi: 10.53724/jmsg/v7n2.05.