Dr. Snehlata Singh. 2021. “1857 Ke Pratham Swatantrata Ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan”. Jai Maa Saraswati Gyandayini An International Multidisciplinary E-Journal 7 (II):16-17. https://doi.org/10.53724/jmsg/v7n2.05.