Dr. Snehlata Singh. (2021). 1857 Ke Pratham Swatantrata ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan. Jai Maa Saraswati Gyandayini An International Multidisciplinary E-Journal, 7(II), 16–17. https://doi.org/10.53724/jmsg/v7n2.05