(1)
Dr. Snehlata Singh. 1857 Ke Pratham Swatantrata Ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan. JMSG 2021, 7, 16-17.