[1]
Dr. Snehlata Singh 2021. 1857 Ke Pratham Swatantrata ke Sangram Me Amjhera Ke Krantikari Raja Bakhtar Singh Ke Yogdan Ka Avlokan. Jai Maa Saraswati Gyandayini An International Multidisciplinary e-Journal. 7, II (Oct. 2021), 16–17. DOI:https://doi.org/10.53724/jmsg/v7n2.05.